Vedtægter for Esrum Skytteforening - Esrum Skytteforening

Esrum Skytteforening
Gå til indhold

Hoved menu:

God viden
Vedtægter for Esrum Skytteforening

Her finder du foreningens gældende vedtægter.
Vedtægter for Esrum Skytteforening

§ 1 – Navn og hjemsted
§ 2 - Formål
§ 3 - Hovedorganisation
§ 4 - Medlemmer
§ 5 - Bestyrelse
§ 6 – Kontingentog medlemskort
§ 7 – Hæftelse, forpligtigelse og krav
§ 8 - Generalforsamling
§ 9 - Dagsorden
§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling
§ 11 - Tegningsret
§ 12 – Bestyrelsens forretningsorden
§ 13 – Bestyrelses vedtagelser
§ 14 - Bestyrelsesprotokol
§ 15 - Regnskab
§ 16 - Opløsning
§ 17 - Våbenpåtegning
Revisioner og vedtagelse
 
Copyright 2015. All rights reserved - Esrum Skytteforening.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu